TRUNG TÂM TIN TỨC VỊ TRÍ:nhà>TRUNG TÂM TIN TỨC> TIN TỨC > Mã HS dùng cho ống vây

Mã HS được sử dụng cho ống vây

Mã HS nào được sử dụng cho ống có vây?
 
1. Mã HS 7304.49.10
Khi phân loại ống vây, mã hải quan 7304.49.10 thường được sử dụng. Mã này thuộc Chương 73 và bao gồm các sản phẩm làm bằng sắt hoặc thép, đặc biệt là ống, ống liền mạch và các cấu hình rỗng làm bằng sắt hoặc thép. Việc bổ sung ".49.10" chỉ ra một danh mục con chi tiết hơn, thường bao gồm Finned Tubes.
 
2. Mã HS 8419.90.90
Mã hải quan 8419.90.90 thường được sử dụng để xác định các thành phần của bộ trao đổi nhiệt, bao gồmỐng vây, bó ống và ghế ống. Nó thuộc danh mục "Các bộ phận khác cho máy móc và thiết bị cơ khí."
 
3. Mã HS 402.90.00
Mã hải quan 8402.90.00 có thể được sử dụng cho một số loại linh kiện trao đổi nhiệt, đặc biệt là những bộ phận liên quan đến động cơ. Tuy nhiên, ứng dụng cụ thể phụ thuộc vào các thuộc tính và chức năng của các thành phần.
 
Xin lưu ý rằng tính chính xác của mã hải quan là rất quan trọng đối với cả nhập khẩu và xuất khẩu. Do đó, nên tham khảo ý kiến của cơ quan hải quan hoặc các chuyên gia có liên quan ở nước bạn khi sử dụng các mã này để đảm bảo phân loại chính xác và tuân thủ sản phẩm. Các quốc gia khác nhau có thể có các quy định hải quan và tiêu chuẩn phân loại khác nhau.
Ống vây

Ống vây Mã HS

请输入搜索关键字

确定